Bytový dom TRI VEŽE, Košice Read more »
x
Bytový dom TRI VEŽE

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: súkromná osoba
Stavba: Bytový dom TRI VEŽE
Miesto stavby: Košice – Staré Mesto
Dátum: December 2020

vizualizácie: Ing. arch. Paľo Šimko

Rodinný dom, Olcnava Read more »
x
Rodinný dom, Olcnava

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: súkromná osoba
Stavba: Rodinný dom
Miesto stavby: Olcnava
Dátum: August 2020

Altán, Košice - Barca Read more »
x
Altán, Košice – Barca

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: súkromná osoba
Stavba: Altán
Miesto stavby: Košice – Barca
Dátum: August 2020

Interiér RD, Košice - Krásna Read more »
x
Interiér RD, Košice – Krásna

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: súkromná osoba
Stavba: Interiér rodinného domu
Miesto stavby: Košice – Krásna
Dátum: Januar 2019

RD Vyšný Lorinčík Read more »
x
RD Vyšný Lorinčík

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: súkromná osoba
Stavba: rodinný dom
Miesto stavby: Vyšný Lorinčík
Dátum: September 2018

RD Krásna Read more »
x
RD Krásna

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: súkromná osoba
Stavba: rodinný dom
Miesto stavby: Košice – Krásna
Dátum: August 2018

RD Nižný Klátov Read more »
x
RD Nižný Klátov

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: súkromná osoba
Stavba: rodinný dom
Miesto stavby: Nižný Klátov
Dátum: Február 2018

x
Interiér RD, Prešov

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: súkromná osoba
Stavba: Interiér rodinného domu
Miesto stavby: Prešov
Dátum: Október 2017

INTERIÉR BYTU Read more »
x
Interiér bytu, Štúrova ul.

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: súkromná osoba
Stavba: Interiér bytu
Miesto stavby: Košice, Štúrova ul.
Dátum: Október 2017

RD Barca Read more »
x
RD Barca

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: súkromná osoba
Stavba: rodinný dom
Miesto stavby: Košice – Barca
Dátum: September 2017

Bytový dom s polyfunkciou - Rezidencia LAGO Read more »
x
Rezidencia LAGO

Spoluautor: Ing. arch. Peter Marko (spolupráca pre ar.chitekt s.r.o.)
Stavba: Bytový dom s polyfunkciou – Rezidencia LAGO
Miesto stavby: Galaktická 2, Košice – Nad  jazerom
Dátum: Január 2017

vizualizácie: CadRender.sk

RD Pereš Read more »
x
RD Pereš

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: súkromná osoba
Stavba: rodinný dom
Miesto stavby: Košice – Pereš
Dátum: Júl 2017

SAUNA Read more »
x
Sauna

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: Tomáš Ďurča
Stavba: Sauna
Miesto stavby: Košice
Dátum: Máj 2017

PRÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU Read more »
x
Prístavba rodinného domu

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: súkromná osoba
Stavba: Prístavba rodinného domu
Miesto stavby: ŠTRBA
Dátum: Apríl 2017

DUETT Business Residence Read more »
x
DUETT Business Residence

Spoluautor: Ing. arch. Peter Marko (spolupráca pre ar.chitekt s.r.o.)
Stavba: DUETT Business Residence
Miesto stavby: Námestie Osloboditeľov, Košice
Dátum: Október 2015

vizualizácie: CadRender.sk

HORNOZEMPLÍNSKA KNIŽNICA Read more »
x
Hornozemplínska knižnica

REVITALIZÁCIA MULTIFUNKČNEJ BUDOVY

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: Hornozemplínska knižnica
Stavba: Hornozemplínska knižnica
Miesto stavby: Vranov nad Topľou
Dátum: Máj 2017

Rezidencia SKY ONE Read more »
x
Rezidencia SKY ONE

Spoluautor: Ing. arch. Peter Marko (spolupráca pre ar.chitekt s.r.o.)
Stavba: Rezidencia SKY ONE
Miesto stavby: Námestie Osloboditeľov, Košice
Dátum: Máj 2016

vizualizácie: CadRender.sk

PROJEKT : BARDEJOVSKÁ TELEVÍZIA - BTV Read more »
x
BARDEJOVSKÁ TELEVÍZIA

REVITALIZÁCIA BUDOVY BÝVALEJ KOTOLNE K08

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: Bardejovská televízia s.r.o.
Stavba: Bardejovská televízia
Miesto stavby: Štefánikova ul. súp. č. 3124, Bardejov
Dátum: Semtember 2015

Budova bývalej kotolne sa nachádza v tesnej blízkosti židovského suburbia, ktoré je zapísané v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, v priamom susedstve Pamätníka holokaustu a komunikácie ulice Štefánikova.

Filozofia riešenia

Návrh revitalizácie budovy bývalej kotolne uvažuje s vytvorením administratívnej a výrobnej časti objektu (tv štúdio) v priestoroch bývalej kotolne. Budova bývalej kotolne disponuje priestorovými a technickými (industriálny výraz) prarametrami a delí sa na dve základne časti, kde jednú tvoria menšie priestory a tú druhú tvorí jeden veľký priestor so svetlou výškou 5,5m  v pomere 1:3. V časti, ktorú tvoria menšie priestory je navrhnutá administratívna časť budovy, kde sa uvažuje s nadstavbou 3. nadzemného podlažia v podobnom industriálnom prevedení a v časti ktorú tvorí jeden veľký priestor je navrhnutý objekt samotného štúdia, ktoré je opticky, zvukovo a aj materiálovo odlíšené od okolia. Návrh uvažuje s menšími prístavbami zádveria a dvoma závetriami. Pôvodná časť budovy je opláštená predsadenou v miestach okenných otvorov perforovanou fasádou (metalická fasáda) bielej farby. Nadstavby a prístavby sú obložené z alucobondu antracitovej farby. Tak isto aj hlinikové profily veľkoplošných zasklenných stien sú antracitovej farby. Architektonickým zámerom je, aby budova Bardejovskej televízie pôsobila sviežo, vzdušne a vytvárala priestor, ktorý obohacuje okolitú zástavbu.

Priestorové riešenie

Jedna sa o klasický objekt s obdĺžníkovým pôdorysom a 3 nadzemnými podlažiami, kde komunikačné jadro je umiestnené centrálne v administratívnej časti objektu a prístavbou zádveria, ktoré zväčšuje pôdorysnú plochu parteru a tak vytvára dostatočnú rozptylovú plochu v parteri. Vo vstupnej, dominantnej časti prízemia, vo foyeri sa nachádza samotné štúdio, ktoré je hmotovo a materiálovo odlíšené od okolitého priestoru a stavebných konštrukcií. Je kosoštvorcového pôdorysu so zaoblenými vrcholmi a mierne zbortenými plochami. Jeho krytinu tvorí z vonkajšej strany drevený obklad, ktorý zjemňuje a otepľuje industriálny priestor tvorený pôvodnými kovovými konštrukciami. Takto sú vytvorené veľké plochy, ktoré je možne osadiť veľkoplošnými projekciami, ktoré by mohli slúžiť na sprostriedkovanie priamych prenosov menších hudobných telies atď, kde by bolo možné využiť nielen samotný priestor v štúdiu, ale aj priestor na mini námestičku.

Dispozičné riešenie

Objekt je pre peších sprístupnený z východnej strany z novovytvoreného námestíčka, ktoré je v miernom svahu. Po vstupe do objektu, vo vstupnej dominantnej časti budovy sa nachádza tv štúdio s prepojením na réžiu. V administratívne časti na prízemí (1np) sa nachádzajú okrem komunikačného jadra aj veľkoplošný priestor kultúrno-turistického centra (inej mestskej organizácie), ktorý eventuálne môže byť priamo prepojený so židovským suburbiom a priestor mini kaviarne orientovanej do ulice Štefánikova s vlastným hygienickým zázemím a vstupom so zádveria budovy BTV. Na prízemí sa nachádzajú taktiež hygienické priestory prístupné z foyeru a technická miestnosť. Na 2. nadzemnom podlaží sú umiestnené administratívne priestory BTV. V nadstavbe na 3. nadzemnom podlaží je umiestnený miniapartmán s hygienickým zázemím a spoločenskou miestnosťou. Ďalej sú tu umiestnené administratívne priestory inej mestskej organizácie a hygienické priestory s uzatvárateľnou nábytkovou mini kuchynkou.

RD Sečovská Read more »
x
RD Sečovská

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: súkromná osoba
Stavba: rodinný dom
Miesto stavby: Stará Sečovská cesta, Košice
Dátum: August 2015

RD Beniakovce 2 Read more »
x
RD Beniakovce 2

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: súkromná osoba
Stavba: rodinný dom
Miesto stavby: Beniakovce – časť Hôrka
Dátum: Máj 2014

BD Tichá Read more »
x
BD Tichá

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: súkromná osoba
Stavba: BD Tichá
Miesto stavby: Tichá ul. č. 20, Košice
Dátum: Semtember 2014

Zadanie

Zadaním bolo overiť v overovacej štúdií možnosť v danej lokalite postaviť bytový dom, ktorý by spĺňal náležité požiadavky pre budovy na bývanie, vrátane odstupových vzdialeností od okolitej zástavby, podlažnosti objektu, statickej dopravy a pod.

Návrh

Navrhnutý bytový dom Tichá je situovaný na križovatke ulíc Šoltésovej a Tichá, v širšom centre mesta Košíce, uprostred zabývaného sídliska so štvor a päťpodlažnými staršími bytovkami v susedstve pozemku. Návrh sa mierkou a osadením prispôsobuje jestvujúcej štruktúre okolitého prostredia. Momentálne sa na predmetnom pozemku nachádza jednopodlažný rodinný dom s podkrovím, ktorý sa plánuje odstrániť.

Koncept bytového domu je založený na čo najväčšom využití priestorových, resp. kapacitných možnosti parcely.

Jasne čitateľná hmota je horizontálne vymedzená lodžiami, ktoré umožňujú čo najširšie využitie celozasklených stien.

Radikálna otvorenosť priestoru umožňuje prienik denného svetla, na jednej strane a na druhej strane umožňuje optické zväčšenie priestoru. Intimita priestoru je dosiahnutá posuvnými lamelami (tzv. slnolamamy) po vonkajšej hrane lodžií.

CAFE-IN Read more »
x
COFFE IN, Bardejov

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: MUDr. Timotej Kopčo
Stavba: kaviareň
Miesto stavby: Bardejov
Dátum: Jún 2014

 

Kaviareň CAFE-IN sa nachádza v širšom centre mesta Bardejov. Koncept kaviarne je inšpirovaný tvaroslovím architektúry staromestských domov v historickom centre Bardejova. Základnou črtou týchto mestských domov je orientácia štítových stien kolmo na ulicu, resp. námestie. Architektonický návrh rešpektuje miesto osadenia objektu, výškovú zonáciu a architektúru okolitých domov. Samotný objekt je hmotovo riešený ako „dvojdom“ resp. dva klasické domy, so sedlovou strechou, ktoré vytvárajú jeden kompaktný celok. Dominantnou časťou kaviarne je presklenné priečelie, ktoré predstavuje prvok súčasnej architektúry a zároveň ponúka návštevníkom kaviarne pohodové posedenie, s výhľadom na historickú časť mesta Bardejov a približuje im atmosféru mesta. V letných mesiacoch kaviareň ponúka možnosť posedenia na terase v prostredí zelených stien (vertikálne záhrady) a zelených plotov s popinavým rastlinstvom. Interiér je navrhnutý ako voľný priestor so zakriveným pohľadom, ktorý rešpektuje tvár navrhnutej šikmej strechy. Na prvý pohľad stroho pôsobiace hrany zjemňuje a zútulňuje drevo, s ktorým je obložený celý interieér. Estetickým prvkom v interiéri je vertikálna záhrada, ktorá vitalizuje priestor kaviarne, a navodzuje pocit rovnako ako posedenie v prírode.

KAVIAREŇ Read more »
x
Kaviareň

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: MUDr. Timotej Kopčo
Stavba: kaviareň
Miesto stavby: Bardejov
Dátum: Október 2013

RD Beniakovce Read more »
x
RD Beniakovce

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: súkromná osoba
Stavba: rodinný dom
Miesto stavby: Beniakovce – časť Hôrka
Dátum: Máj 2014

Víkendový dom Read more »
x
Víkendový dom

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: MUDr. Timotej Kopčo
Stavba: víkendový dom
Miesto stavby: Kľušovsá zábava
Dátum: Apríl 2013

Chata, Domaša Read more »
x
Chata, Domaša

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: Marian Roman
Stavba: chata
Miesto stavby: Domaša 
Dátum: Máj 2013

Ambulancia / Jednodňová chirurgia Read more »
x
Ambulancia

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: MUDr. Timotej Kopčo
Stavba: Ambulancia / Jednodňová chirurgia
Miesto stavby: Jiráskova ulica, Bardejov
Dátum: December 2012

Materská škola Read more »
x
Materská škola

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: Xawax s.r.o.
Stavba: Materská škola
Miesto stavby: Kúpeľná ul. , Bardejov
Dátum: Semtember 2012

Office Pivárnik Read more »
x
Office Pivárnik, Košice

Autor: Ing. arch. Peter Marko
Investor: súkromna osoba
Stavba: Polyfunkčná budova
Miesto stavby: Košice
Dátum: Marec 2012