Ing. arch. Peter MARKO

autorizovaný architekt  2275 AA (FU TU Košice)
+421 908 975 762
peter.marko@icloud.com
office: Letná ul. č.47 / 040 01 Košice

marko architekti s.r.o.
Maurerova 16 / 040 22 Košice / Slovensko
IČO: 46586865 / DIČ: 2023481537
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s./ IBAN: SK68 7500 0000 0040 2595 1230
Spoločnosť je zapísaná v Obch. registri okr. súdu KE, odd. Sro vložka 29486/V